Balk, Dubbelstraat 11: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning bouwen van 25 appartementen (OV 20200790/5687185)

Op 11 februari is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met maximaal zes weken. De uiterste beslisdatum is nu 29 maart 2021. De aanvraag betreft het bouwen van 25 appartementen.

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).

Naar boven