Gemeente Brummen - Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, het gebruiken van een kamer als B&B, Houtwal 40 in Brummen

Binnengekomen aanvragen:

 

Straatnaam:

Huisnummer:

Postcode:

Omschrijving:

Datum ontvangst:

Dossiernummer:

 

 

Houtwal

40

6971GB

het gebruiken van een kamer als B&B

13 februari 2021

2021-0611

 

 

 

Inzien aanvraag

De aanvraag en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis van Brummen. Deze kunnen op afspraak worden ingezien. Zie voor het maken van een afspraak www.brummen.nl.

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. In dit stadium kan geen bezwaarschrift worden ingediend. Dat kan pas nadat er op de aanvraag om omgevingsvergunning is beslist. De beslissing op de aanvraag wordt ook in het gemeenteblad gepubliceerd.

Brummen, 17 februari 2021

Burgemeester en wethouders van Brummen

Naar boven