Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 49457Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, Livingstonestraat 9B Barneveld, veranderen achtergevel

 

Zaaknummer 2021W0371

De aanvraag om een omgevingsvergunning is nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvraag vergunning kan worden verleend.