Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 49449Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, Jan van Schaffelaarstraat 5 Barneveld, aanbrengen reclame-uitingen

 

Zaaknummer 2021W0337

De aanvraag om een omgevingsvergunning is nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvraag vergunning kan worden verleend.