Rotstergaast, Schoterweg 32: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning bouwen van een werktuigenberging (OV 20200793/5692889 )

Op 12 februari 2021 is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met maximaal zes weken. De uiterste beslisdatum is nu 29 maart 2021. De aanvraag betreft het bouwen van een werktuigenberging/werkplaats.

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).

Naar boven