Oudemirdum, nabij De Bûterkamp 1: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning plaatsen van een wegbewijzeringbord (OV 20200805/5704247 )

Op 12 februari 2021 is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met maximaal zes weken. De uiterste beslisdatum is nu 05 april 2021. De aanvraag betreft het plaatsen van een wegbewijzeringbord.

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).

Naar boven