Balk, Nabij Noardwâl 41: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning bouwen van 16 twee-onder-één-kapwoningen (OV 20200794/5674069 )

Op 09 februari 2021 is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met maximaal zes weken. De uiterste beslisdatum is nu 24 maart 2021. De aanvraag betreft het bouwen van 16 twee-onder-één-kapwoningen.

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).

Naar boven