Balk, Nabij Noardwâl 41: verlenging beslistermijn aanvraag realiseren van 5 vrijstaande woningen (OV 20200762/5679771 )

Op 09 februari 2021 is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met maximaal zes weken. De uiterste beslisdatum is nu 24 maart 2021. De aanvraag betreft het realiseren van 5 vrijstaande woningen.

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).

Naar boven