Balk, Nabij Noardwâl 41: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning bouwen van 6 twee-onder-één kap woningen (OV 20200760/5661829 )

Op 9 februari 2021 is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met maximaal zes weken. De uiterste beslisdatum is nu 24 maart 2021. De aanvraag betreft het bouwen van 6 twee-onder-één-kap woningen, nr. OV 20200760/5661829.

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).

Naar boven