Lemmer, Boekebeamstrjitte 30: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning bouwen van een woning (OV 20200709/5641413 )

Op 11 februari 2021 is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met maximaal zes weken. De uiterste beslisdatum is nu 31 maart 2021. De aanvraag betreft het bouwen van een woning.

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).

Naar boven