Gemeenteblad van Westerkwartier

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WesterkwartierGemeenteblad 2021, 49175Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst sloopmelding - Zandumerweg 43 in Oldekerk

Op 15 februari 2021 heeft de gemeente Westerkwartier een melding ontvangen voor activiteiten waarvoor geen vergunningplicht geldt op de locatie Zandumerweg 43 in Oldekerk. De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z202100503. De melding betreft:

  • het verwijderen en afvoeren van asbesthoudend materiaal

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaarschrift indienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@westerkwartier.nl of telefoonnummer 14 0594.