Gemeente Medemblik, Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Zwaagdijk 308, Zwaagdijk- Oost week 7

Bij de volgende aanvraag is de beslistermijn verlengd met maximaal zes weken:

bouwen van een stal en een stap/trainingsmolen.

 

met verzenddatum 10-02-2021

 

Uiterlijk op 27-03-2021 wordt een beslissing op de aanvraag genomen.

 

Naar boven