Gemeente Medemblik, Aanvraag omgevingsvergunning, Veilingweg 8, Andijk week 7

brandveilig gebruiken van werknemersverblijf voor huisvesten van buitenlandse werknemers

ontvangstdatum 08-02-2021

 

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.

 

Naar boven