Gemeente Medemblik, Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Tuinstraat 45, Zwaagdijk- Oost week 7

Bij de volgende aanvraag is de beslistermijn verlengd met maximaal zes weken:

bouwen van een woning

 

met verzenddatum 11-02-2021

 

Uiterlijk op 24-03-2021 wordt een beslissing op de aanvraag genomen.

 

Naar boven