Gemeente Medemblik, Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Wijzend 15B, Nibbixwoud week 7

Bij de volgende aanvraag is de beslistermijn verlengd met maximaal zes weken:

bouwen van een woning

 

met verzenddatum 10-02-2021

 

Uiterlijk op 27-03-2021 wordt een beslissing op de aanvraag genomen.

 

Naar boven