Gemeente Medemblik, Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Burgemeester Zijpstraat 11 (kavel 87), Midwoud week 7

Bij de volgende aanvraag is de beslistermijn verlengd met maximaal zes weken:

bouwen van een woning

 

met verzenddatum 10-02-2021

 

Uiterlijk op 31-03-2021 wordt een beslissing op de aanvraag genomen.

 

Naar boven