Gemeente Medemblik, Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Oosterstraat 82B, Benningbroek week 7

Bij de volgende aanvraag is de beslistermijn verlengd met maximaal zes weken:

realiseren van 4 appartementen in een bestaand pand

 

met verzenddatum 10-02-2021

 

Uiterlijk op 16-03-2021 wordt een beslissing op de aanvraag genomen.

 

Naar boven