Gemeente Medemblik, Verleende omgevingsvergunning, Slikkerdijk 12, Wervershoof week 7

plaatsen van een dakkapel op de zolder aan de voorzijde van de woning

met verzenddatum 10-02-2021

Bent u het niet eens met een besluit?

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van verzending van een besluit een bezwaarschrift indienen bij (meestal) het college van burgemeester en wethouders (tenzij bij het betreffende besluit iets anders staat vermeld).

In de wetgeving worden eisen gesteld aan het indienen van een bezwaarschrift.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de gemeente Medemblik: www.medemblik.nl/bezwaar.

Naar boven