Gemeenteblad van Voerendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VoerendaalGemeenteblad 2021, 48631Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning Manensheide 3, 6343 CP Klimmen

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Voerendaal maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Manensheide 3 te Klimmen, voor het wijzigen van de voorgevel, zaaknummer 154127

Bezwaar

Deze bekendmaking is alleen ter kennisgeving. U kunt tegen de ingediende aanvraag geen bezwaar maken.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de afdeling Omgevingsontwikkeling van de gemeente Voerendaal via telefoonnr. 045-5753399.