Gemeenteblad van Voerendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VoerendaalGemeenteblad 2021, 48567Overige overheidsinformatieBekendmaking melding Activiteitenbesluit Holleweg 13 Klimmen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende melding Activiteitenbesluit milieubeheer hebben ontvangen:

Holleweg 13, 6343 RH Klimmen : het veranderen van een inrichting (zaak 144266).

\ Inzage

De melding ligt met ingang van de dag na bekendmaking gedurende 6 weken tijdens de openingstijden ter inzage bij het Klantcontactcentrum van de gemeente Voerendaal, Raadhuisplein 1.

\Bezwaar

Tegen een melding Activiteitenbesluit milieubeheer kan geen bezwaar worden ingediend.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg via telefoonnr. 043-3897812.