Gemeenteblad van Gorinchem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GorinchemGemeenteblad 2021, 48529BeleidsregelsIntrekken beleidsregels met betrekking tot het vervoer inbrekerswerktuig

 

 

BESLUIT

 

Burgemeester en wethouders besluiten tot intrekking van de Beleidsregel met betrekking tot het verbod op vervoer inbrekerswerktuigen, welke beleidsregel is vastgesteld in de vergadering van 17 maart 2020 en op 6 april 2020 is gepubliceerd in het Gemeenteblad jaargang 2020, nummer 89837.

 

 

 

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Gorinchem op 2 februari 2021

De secretaris, de burgemeester,