Aanvraag omgevingsvergunning, Drenthelweg 4 te Aalten

Burgemeester en wethouders van Gemeente Aalten maken bekend, dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

Zaaknummer: WA-21-0317

Omschrijving: splitsen van een bedrijfswoning

Locatie: Drenthelweg 4 te Aalten

Datum ontvangst: 20 december 2021

 

Vragen

Heeft u nog vragen? Voor meer informatie over de te volgen procedure kunt u contact opnemen via gemeente@aalten.nl of telefoonnummer 0543-493333.

Naar boven