Gemeente Amstelveen – Klachtenregeling Amstelveen

 

In de bijlage treft u de klachtenregeling aan zoals het is vastgesteld door de gemeenteraad van Amstelveen.

Amstelveen, 27 december 2021.

De griffier,

Debby de Heus

De voorzitter,

Tjapko Poppens

Naar boven