Toestemming voor het plaatsen van een hoogwerker van Teylingenweg Alkmaar naast de watertoren

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING

Verleende vergunning gebruik openbare weg

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend, dat zij de volgende vergunning gebruik openbare weg hebben verleend:

van Teylingenweg Alkmaar naast de watertoren: plaatsen van een hoogwerker

Zaaknummer: 0000270565

Niet eens met dit besluit?

Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum bezwaar maken. Op onze website kunt u lezen hoe u online of per post uw bezwaar kunt indienen. Uw bezwaarschrift moet vóór 05 februari 2022 zijn ontvangen.

 

Naar boven