Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan Spilstraat 147 te Alkmaar

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

1825JD147

Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Spilstraat 147 Alkmaar: het plaatsen van een dakkapel

Datum ontvangst: 17 december 2021.

Zaaknummer: 0000269915

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. Wilt u toch een aanvraag inzien dan kan dit alleen op verzoek via onze website met vermelding van het zaaknummer en het adres waar de aanvraag over gaat.

 

Naar boven