Machtiging Spoedeisende zorg (SEZ) Stichting Veilig Thuis Zuidoost-Brabant

Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten, namens de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Asten, Laarbeek en Someren besluit:

 

 • 1.

  Aan de bestuurder van Stichting Veilig Thuis Zuidoost-Brabant (VT), machtiging te verlenen overeenkomstig art 10:12 Awb tot:

  • a.

   het inzetten spoedhulp jeugd op basis van verwijzing als ware zij een medisch verwijzer;

  • b.

   het inzetten van een gesloten plaatsing in het vrijwillig kader buiten kantoortijden met inachtneming van de Verordening Jeugdhulp Asten 2019, de Verordening Jeugdhulp Laarbeek 2019 en de Verordening Jeugdhulp Someren 2019.

 • 2.

  De bestuurder van VT is bevoegd de in artikel 1 ontvangen machtiging door te verlenen aan medewerkers van VT mits die de functie van geregistreerd jeugdzorgwerker hebben.

 • 3.

  Dit besluit treedt met ingang van 1 januari 2022 in werking na bekendmaking in het gemeenteblad van de gemeenten Asten, Laarbeek en Someren.

Deurne, 9 december 2021

Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten, namens de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Asten, Laarbeek en Someren,

De voorzitter,

M.M. Schlösser

De secretaris,

C.L.C. Verberne

Naar boven