Aanvraag omgevingsvergunning Prins Bernhardstraat perceel G 4864, G 4865 en G 2066 te Asten

De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend op genoemde datum:

 

Prins Bernhardstraat perceel G 4864, G 4865 en G 2066 te Asten

het bouwen van een 21 appartementen, commerciële ruimten 23-12-2021

en stallingsgarage

 

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Het indienen van een zienswijze of bezwaarschrift dan wel het instellen van beroep is (nog) niet mogelijk. In de bekendmaking van de verlening van de vergunning dan wel de terinzagelegging van de ontwerp-vergunning zal tezijnertijd worden aangegeven op welke wijze tegen het (ontwerp)besluit kan worden geageerd.

 

Naar boven