Aanwijzingsbesluit panden voor subsidie woningverbetering en duurzaamheid als bedoeld in de artikelen 3.1, eerste en tweede lid en 3.4 van de Nadere regels subsidie en lening particuliere woningverbetering Rotterdam 2015

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

 

gelezen het voorstel van de directeur van het cluster Stadsontwikkeling van 14 december 2021; kenmerk BS21/01541;

 

gelet op artikel 3.4 van de Nadere regels subsidie en lening particuliere woningverbetering Rotterdam 2015;

 

overwegende, dat het ter uitvoering van de Nadere regels subsidie en lening particuliere woningverbetering Rotterdam 2015 gewenst is om de navolgende panden aan te wijzen voor subsidie voor woningverbetering en duurzaamheid als bedoeld in artikel 3.1, eerste en tweede lid, van deze nadere regels;

 

besluit:

Artikel 1  

Als panden die voor subsidiëring als bedoeld in artikel 3.1, eerste en tweede lid van de Nadere regels subsidie en lening particuliere woningverbetering Rotterdam 2015 in aanmerking komen, worden aangewezen:

 

Charlois

 

Aantal eenheden

Tarwewijk

 

 

Den Hertigstraat

40 t/m 72

32

Katendrechtse Lagedijk

114 t/m 120

8

Stoppelstraat

5 t/m 41

29

Katendrechtse Lagedijk

29 t/m 59

48

 

 

 

Carnisse

 

 

Katendrechtse Lagedijk

219 t/m 233

24

Klaverstraat

8 t/m 10

3

Oud Carnisse gebiedsaanpak

 

50

 

 

 

Pendrecht

 

 

Krabbendijkestraat

355 t/m 449

48

Kerkwervesing

65 t/m  269

103

 

 

 

Oud Charlois

 

 

Aalscholverstraat

2 t/m 24

36

Fuutstraat

2 t/m 8

10

Dorpsweg

177 t/m 199

36

Katendrechtse Lagedijk

421 t/m 453

41

Talingstraat

140 t/m 148

10

Zuidhoek

56 t/m 66

18

 

88 t/m 118

47

 

136 t/m 142

7

 

154 t/m 214

46

 

 

Subtotaal: 596

 

 

 

Feijenoord

 

 

Vreewijk

 

 

Breeplein

3 t/m 7

8

 

2 t/m 6

8

Langegeer

2 t/m 6

7

 

 

 

Hillesluis

 

 

Donkerslootstraat

99 t/m 115

16

Immobiliastraat

39 t/m 41

4

Walravenstraat

9 t/m 11

2

Randweg

7 t/m 15

11

 

21 t/m 79

45

 

83 t/m 107

20

Randstraat

6 en 7

4

 

 

Subtotaal: 125

 

 

 

IJsselmonde

 

 

Wilbertoord

50 t/m  96

24

Kreekplein

5 t/m 40

33

 

 

Subtotaal: 57

 

 

 

Totaal aantal eenheden Steigers op Zuid, 4e ronde: 778

 

Artikel 2  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na uitgifte van het gemeenteblad waarin het wordt geplaatst en geldt tot en met 30 juni 2024.

Artikel 3  

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit panden voor subsidie woningverbetering en duurzaamheid als bedoeld in de artikelen 3.1, eerste en tweede lid en 3.4 van de Nadere regels subsidie en lening particuliere woningverbetering Rotterdam 2015.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 14 december 2021.

De secretaris,

V.J.M. Roozen

De burgemeester,

Aboutaleb

 

Dit gemeenteblad is uitgegeven op 22 december 2021 en ligt op dins-, woens- en donderdagen van 9.00 tot 13.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Wachtruimte Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 (trap op, melden bij Informatiebalie)

(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)

 

Bezwaarclausule

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de datum van de publicatie ervan een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

 

Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

 • -

  naam en adres van de indiener

 • -

  datum bezwaarschrift

 • -

  de gronden van het bezwaar

 • -

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt

Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar:

Het college van burgemeester en wethouders

t.a.v. de algemene bezwaarschriftencommissie

Postbus 1011 3000

BA ROTTERDAM.

 

Faxnummer algemene bezwaarschriftencommissie: (010) 267 6300

 

Het bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend op Rotterdam.nl/pdc:bezwaar_indienen. Hiervoor is nodig een DigiD-code, of voor bedrijven een E-herkenning, die kan worden aangevraagd via digid.nl, respectievelijk eherkenning.nl. Het bezwaarschrift kan niet op een andere digitale wijze (bijvoorbeeld per e-mail) worden ingediend.

Naar boven