Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Purmerenderweg 34, 1461DC Zuidoostbeemster

Op 24 december 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning op locatie Purmerenderweg 34, 1461DC Zuidoostbeemster. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2021-1486. De aanvraag betreft:

  • de agrarische bestemming (glastuinbouw) omzetten naar wonen (oprichten stolpwoning)

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de uitgebreide procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een ontwerpbesluit.Het indienen van een bezwaarschrift is in dit stadium niet mogelijk. Wel kunt u over de ingekomen aanvragen reeds telefonisch contact opnemen (0299- 452452, team Vergunningen).

Naar boven