1e wijziging Legesverordening Krimpenerwaard 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard,

 

Gelet op de artikelen 156 leden 1 en 2 aanhef en onderdeel h en 229 lid 1 aanhef en onderdeel b Gemeentewet en artikelen 2 lid 2 en 7 Paspoortwet

Besluit:

 

1e wijziging van de Legesverordening 2022

Artikel I Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

In titel 1, hoofdstuk 2, van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening Krimpenerwaard 2022 worden de tarieven vervangen door:

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen voor een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,80

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 57,30

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,80

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 57,30

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,80

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 57,30

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 57,30

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 68,50

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 36,95

1.2.6

voor een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

€ 33,35

1.2.7

voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1. tot en met 1.2.5 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen

€ 51,60

Artikel II Rijbewijzen

In titel 1, hoofdstuk 3, onderdeel 1.3.1 van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening Krimpenerwaard 2022 wordt het tarief vervangen door:

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 41,60

Artikel III Inwerkingtreding

  • 1.

    Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

  • 2.

    De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Artikel IV Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: 1e wijziging Legesverordening Krimpenerwaard 2022.

 

Aldus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard, gehouden op 14 december 2021.

de secretaris,

J. Hennip

de voorzitter,

mr. R.S. Cazemier

Naar boven