Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2021, 47672Beschikkingen | afhandelingKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning op het perceel Julianastraat 21 A te Avenhorn

De gemeente heeft op 12 februari 2021 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer 2020-HZ-0609 voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning op locatie Julianastraat 21 A te Avenhorn te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

  • Handelen in strijd met regels RO

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.