Gapingseweg 5 Serooskerke, Ontwerp omgevingsvergunning

 

Burgemeester en wethouders van Veere willen een omgevingsvergunning verlenen voor Gapingseweg 5 in Serooskerke. Het gaat om een vergunning op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en gaat om het in werking hebben van een camping met een afvalwaterzuivering.

Ter inzage

U kunt de ontwerp omgevingsvergunning bekijken van 6 januari 2022 tot en met 16 februari 2022 bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen, van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur en/of tijdens openingstijden in het gemeentehuis van Veere, Traverse 1 in Domburg. De Centrale Publieksbalie van de gemeente Veere werkt uitsluitend op afspraak .Wilt u één of meerdere dossiers inzien? Wij helpen u graag en vragen u contact op te nemen via 0118 555444, dat kan vanaf 08.30 uur ‘s morgens. U kunt ons ook mailen: gemeente@veere.nl

Wanneer u de stukken over deze ontwerp omgevingsvergunning wilt bekijken, kunt u contact opnemen met de RUD Zeeland (tel. 0115 – 745 100). Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken.

U kunt tot en met 16 februari 2022 schriftelijk reageren op de ontwerp omgevingsvergunning bij RUD Zeeland, Postbus 35, 4530 AA Terneuzen. Dit heet het indienen van een zienswijze. Hierbij kunt u aangeven dat uw persoonlijke gegevens niet bekend worden gemaakt. In dezelfde periode kunt u ook mondeling reageren op de ontwerp omgevingsvergunning. Hiervoor moet u eerst een telefonische afspraak maken.

 

De ontwerp omgevingsvergunning staat geregistreerd onder kenmerk: W-AOV210281 / 00276306.

 

Domburg, 27 december 2021,

Burgemeester en wethouders van Veere

Naar boven