Aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een bedrijfshal, De Grote Kranerweerd 2i, 8064 PE te Zwartsluis

Ingekomen aanvraag om omgevingsvergunning

Zaaknummer: Z2021-00014121

Ingekomen: 22-12-2021

Locatie: De Grote Kranerweerd 2i, 8064 PE te Zwartsluis

Projectomschrijving: het bouwen van een bedrijfshal

Voor inzage van de stukken moet u vooraf een afspraak maken. Ook als u een toelichting wilt, kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14 038. Het is mogelijk om tegen een vergoeding van de kosten een kopie te krijgen van de ter inzage gelegde stukken.

Naar boven