Toestemming voor het kappen van een Esdoorn aan Franekertrekvaart 26 te Harlingen

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat in de periode tot en met 22-12-2021

De volgende aanvraag reguliere procedure omgevingsvergunning is verleend:

  • 22-12-2021, Franekertrekvaart 26, Harlingen, het kappen van een Esdoorn;

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van het verlenen van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen.

Naar boven