Verlengde beslistermijn voor het plaatsen van een bergingsruimte aan Waddenpromenade 3 te Harlingen

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat in de periode tot en met 22-12-2021

De volgende aanvragen reguliere procedure omgevingsvergunning zijn verlengd:

  • 21-12-2021, Waddenpromenade 3, Harlingen, het plaatsen van een bergingsruimte.

Tegen een binnengekomen aanvraag en/of verlengingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend.

Naar boven