Aanvraag vergunning voor het bouwen van tijdelijke bijgebouwen aan Achlumerdijk 133 te Harlingen

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat in de periode tot en met 22-12-2021

De volgende aanvraag reguliere procedure omgevingsvergunning is binnengekomen:

  • 17-12-2021, Achlumerdijk 133, Harlingen het bouwen van tijdelijke bijgebouwen;

Tegen een binnengekomen aanvraag en/of verlengingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend.

Naar boven