Aanvraag vergunning voor het kappen van 15 bomen ivm de herinrichting van de Trebolbuurt aan Adm. Stellingwerfstraat en Bosboom Toussaintstraat te Harlingen

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat in de periode tot en met 22-12-2021

De volgende aanvraag reguliere procedure omgevingsvergunning is binnengekomen:

  • 16-12-2021, Adm. Stellingwerfstraat en Bosboom Toussaintstraat, Harlingen, het kappen van 15 bomen ivm de herinrichting van de Trebolbuurt;

Tegen een binnengekomen aanvraag en/of verlengingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend.

Naar boven