Aanvraag vergunning voor het realiseren van een opslag units park aan Oostpoort, Perceel F 197 te Harlingen

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat in de periode tot en met 22-12-2021

De volgende aanvraag reguliere procedure omgevingsvergunning is binnengekomen:

  • 16-12-2021, Oostpoort, Perceel F 197, Harlingen, het realiseren van een opslag units park;

Tegen een binnengekomen aanvraag en/of verlengingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend.

Naar boven