Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2021, 47503Beschikkingen | afhandelingVerlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een kapsalon tot appartement aan de Peldenstraat 11(a), 6171 XV te Stein (O2020-206\0971161304)

Kennisgeving verlenging beslistermijn:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stein hebben besloten om de beslistermijn van de op 2 december 2020 ingekomen aanvraag omgevingsvergunning met registratienummer O2020-206\0971161304 voor het verbouwen van een kapsalon tot appartement gelegen aan de Peldenstraat 11(a), 6171 XV te Stein met een termijn van maximaal 6 weken te verlengen.

 

Rechtsbescherming:

Ingevolge artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht is geen bezwaar of beroep mogelijk tegen deze beslissing ter voorbereiding op het besluit op de aanvraag. De aanvraag kan wel worden ingezien tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis.

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.