Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het wijzigen van de bestaande vergunning (m.b.t. een dakopbouw) en het vestigen van een beroep aan huis op locatie Mignonstraat 8 in Wernhout

De gemeente Zundert heeft op 22 december 2021 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer Z21-005911 voor het wijzigen van de bestaande vergunning (m.b.t. een dakopbouw) en het vestigen van een beroep aan huis op locatie Mignonstraat 8 in Wernhout te verlengen met een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

  • Handelen in strijd met regels RO

Procedure

Dit besluit tot verlenging van de beslistermijn publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt hiertegen geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen.

Heeft u vragen over de verdere procedure of dit besluit, dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie verlenging beslistermijn omgevingsvergunning met zaaknummer Z21-005911 of u kunt telefonisch contact opnemen via 076-5995600.

Naar boven