Aanvraag omgevingsvergunning: Doetinchem, Koolweg 47,49

De volgende aanvraag omgevingsvergunning is bij de gemeente ingediend

 

Locatie: Doetinchem, Koolweg 47, 49

Omschrijving: Verlengen van de kap van de aanbouw links van de woning

Dossiernummer: 20210137

Datum indiening: 8-12-2021

 

Inzien

Op de aangevraagde vergunning kunt u nog geen reactie indienen (zienswijze of bezwaar). Afhankelijk van het type aanvraag is de reguliere of uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing. Om een aanvraag in te zien, kunt u een afspraak maken met de gemeentewinkel, loket bouwen en wonen, telefoonnummer (0314)377377.

 

Naar boven