Coevorden – Kromme Elleboog 5-7: voor het slopen van een cultuurhistorisch waardevol pand (rectificatie aanvraag)

Omgevingsvergunning – ontvangst aanvraag

 

Burgemeester en wethouders van Coevorden maken bekend dat deze aanvraag om een omgevingsvergunning binnen is gekomen, als bedoeld in de artikelen 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Deze aanvraag volgt de reguliere voorbereidingsprocedure.

 

In tegenstelling tot hetgeen eerder is gepubliceerd betreft het niet de locatie Bentheimerstraat 5-7 maar Kromme Elleboog 5-7.

 

Ontvangen op 06-12-2021.

 

Zaak 87803-2021

Naar boven