Gemeenteblad van Kaag en Braassem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemGemeenteblad 2021, 47333Beschikkingen | afhandelingKennisgeving aanvraag omgevingsvergunning vergunningsvrij: het vervangen van alle kozijnen en deuren van de woning, Beatrixlaan 2 te Kaag, W2021/051

Verzenddatum: 9 februari 2020

Activiteiten: bouwen

 

Op afspraak kunt u documenten die openbaar zijn komen inzien (aanvraagformulier, tekeningen, rap- porten en overige stukken behorende bij de ingediende aanvraag omgevingsvergunning).

Maak een afspraak via https://afspraken.kaagenbraassem.nl/InternetAfspraken voor het inzien en inhou- delijk vragen.

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken vanaf de dag na de vermelde verzenddatum een bezwaar- schrift indienen bij burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. U kunt een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter met het verzoek tot schorsing van het besluit, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Een afschrift van het ingediende bezwaar- schrift moet meegezonden worden.