Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, von Bönninghausenlaan 54 in Lisse, Kenmerk Z-21-226703, het slopen van de bestaande woning en het bouwen van een nieuwe woning

De aanvraag betreft het slopen van de bestaande woning en het bouwen van een nieuwe woning

 

Datum ontvangst 21 december 2021

 

Als u op de aanvraag wilt reageren en/of meer informatie wenst te ontvangen dan kunt u een e-mail sturen aan omgevingsvergunningen@hltsamen.nl, onder vermelding van het kenmerk van de ingediende aanvraag. Vermeld u daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en het betreffende kenmerk. Ook kunt u telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer 14 0252.

Mocht u willen reageren op een ingekomen aanvraag, doet u dat dan zo spoedig mogelijk aangezien wij gehouden zijn aan wettelijke beslistermijnen.

Naar boven