Register van aanduidingen van politieke groeperingen

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van de gemeente Alkmaar heeft bij beschikking van 21 december 2021 het op 6 december 2021 ontvangen verzoek van:

Hart voor Vrijheid

gevestigd te Amersfoort

ingewilligd, om ten behoeve van de verkiezing van de leden van de gemeenteraad de volgende aanduiding van deze politieke groepering te registreren:

Hart voor Vrijheid

 

De voorzitter van het centraal stembureau,

A.M.C.G. Schouten

Naar boven