Gemeenteblad van Opmeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OpmeerGemeenteblad 2021, 4723Beschikkingen | afhandelingKennisgeving ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van de garage, Venusstraat 4, 1716 WK Opmeer

Burgemeester en wethouders van Opmeer maken bekend dat op 4 januari 2021 de aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van de garage op het perceel Venusstraat 4, 1716 WK Opmeer is ingetrokken.