Sloopmelding Bouwbesluit 2012, Henri Dunantstraat 631, Brunssum

De gemeente Brunssum heeft een sloopmelding ontvangen. Het betreft het verwijderen van asbesthoudende lijmlaag uit de badkamer aan de Henri Dunantstraat 631 te Brunssum.

Dossiernummer: 21468

Waarom publiceert de gemeente dit bericht?

Met dit bericht laat de gemeente u weten dat er iets gesloopt gaat worden in uw omgeving. Het moeten doen van een sloopmelding volgt uit het Bouwbesluit 2012. Dit is bijvoorbeeld het geval als er meer dan 10 m³ sloopafval vrijkomt of als er sprake is van asbest.

Tegen sloopmeldingen kunt u geen bezwaar maken.

Heeft u vragen over de gebruiksmelding?

U kunt de sloopmelding bekijken en hierover vragen stellen. Hiervoor kunt u bellen met het Klant Contact Centrum van de gemeente. Dit kan via het telefoonnummer 045 – 5278555.

Ook kunt u vragen om digitale toezending van de melding. U dient hiervoor het digitale formulier ‘Opvragen gegevens naar aanleiding van openbare bekendmaking’ in te vullen.

Voor het digitaal toezenden worden u wel legeskosten in rekening gebracht.

Naar boven