Intrekking Verordening precariobelasting, buizen, kabels, draden of leidingen 2016

 

De gemeenteraad van Nunspeet heeft in zijn openbare vergadering van 16 december 2021, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 december 2021, besloten de 'Verordening precariobelasting buizen, kabels, draden of leidingen 2016' van 17 december 2015 in te trekken met ingang van 1 januari 2022, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 

Vastgesteld ter openbare vergadering van 16 december 2021,

de griffier,

de voorzitter,

Naar boven