Gemeente Heerlen - toestemming omgevingsvergunning: het bouwen van een overkapping, Voskuilenweg 109 te Heerlen

 

Gemeente Heerlen heeft een omgevingsvergunning verleend. Wij geven hiermee toestemming voor :

het bouwen van een overkapping, Voskuilenweg 109, 6416 AJ te Heerlen (datum besluit : 20-12-2021 , dossiernummer 17675 )

Waarom publiceert gemeente Heerlen dit bericht?

Een omgevingsvergunning vraagt iemand bij gemeente Heerlen aan om toestemming te krijgen om iets te bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aan te leggen. Met dit bericht laten wij u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. U kunt nu reageren als u het hier niet mee eens bent.

Bent u het niet eens met de vergunning?

U kunt bij gemeente Heerlen binnen 6 weken laten weten dat u het niet eens bent met de vergunning. Dit heet bezwaar maken. U kunt bezwaar maken als de vergunning tegen uw belangen ingaat. Het bezwaar stuurt u naar: College van burgemeester en wethouders, Postbus 1, 6400 AA Heerlen. In deze periode kunt u ook de documenten met informatie over de vergunning in de Publiekshal bekijken. Voor het inzien van besluiten en bijbehorende stukken kunt u telefonisch een afspraak maken, bel 14 045. Vanuit het buitenland is het telefoonnummer +31 (0)45 560 50 40.

Wilt u de start van de activiteiten tegenhouden?

Wanneer de activiteiten niet kunnen worden teruggedraaid, dan kunt u de rechtbank vragen de start van de activiteiten tegen te houden voordat wij een besluit hebben genomen over uw bezwaar. Dit heet het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening. Dit kan schriftelijk of online via de rechtbank.

 

Naar boven