Bestemmingsplan Oekelsebaan 2c te Zundert onherroepelijk

 

Burgemeesters en wethouders van de gemeente Zundert maken bekend, dat het bestemmingsplan “Oekelsebaan 2c te Zundert ” onherroepelijk is geworden.

 

Inhoud in het kort

Het betreft een plan voor de samenvoeging van twee woningen op de locatie Oekelsebaan 2c te Zundert.

 

Terinzagelegging

Het vastgestelde bestemmingsplan , met de hierbij horende stukken, heeft zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode is geen beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht- spraak van de Raad van State. Dit betekent dat het bestemmingsplan per 17 december 2021 onherroepelijk is geworden. Het onherroepelijke bestemmingsplan kan worden geraadpleegd via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Naar boven